Chọn chủ đề video
Có tất cả : 62 video

https://www.youtube.com/watch?v=C05VMRmx26w
HĐLQVT: "SĂP XẾP THEO QUY TẮC A - BB - CC"
HĐTH: VẼ CÀNH ĐÀO NGÀY TẾT; GV: TẠ THỊ THANH LỚP MGL3
Đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau - GV : Trần Thị Minh Thắm
HĐTH "TÔ MÀU CHIẾC XE ĐẠP" - GV ĐÀO THỊ LUNG - MGB1
HĐLQVH: CÂU CHUYỆN "XE LU VÀ XE CA" - GV NGUYỄN THỊ THU - MGB1
Không nên mở cửa cho người lạ
Dạy hát "Rửa tay" - GV: Nguyễn Thị Hảo - MGN3
HĐÂN: 'BÉ ĐÓN TẾT SANG" ; GV: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - LỚP MGL3