Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 NGUYỄN VIỆT NGA TDP số 3, Phúc DIễn, Bắc Từ liêm, Hà Nội Hiệu trưởng
2 NGUYỄN THỊ LÝ TDP Nguyễn Xá 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội P. Hiệu trưởng
3 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tổ 18, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Phó Hiệu trưởng
4 NGUYỄN THỊ MAI LAN Tổ dân phố 14, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Kế toán
5 NGUYỄN THỊ NHUNG Tổ 12, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Văn thư - Thủ quỹ