Công đoàn trường mầm non Kiều Mai tham gia lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ, biểu dương công nhân giỏi- sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ Quận năm 2021. (29/04/2021 16:24)

Công đoàn trường mầm non kiều mai tham gia lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về atvslđ, biểu dương công nhân giỏi- sáng kiến sáng tạo trong cnvclđ quận năm 2021.

TRƯỜNG MẦM NON KIỀU MAI THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO QUẬN BẮC TỪ LIÊM (16/04/2021 20:24)

Trường mầm non kiều mai tham gia đại hội thể thao quận bắc từ liêm.

CÔNG ĐOÀN VIÊN MẦM NON KIỀU MAI THAM GIA NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN (11/04/2021 9:45)

Mầm non kiều mai tham gia ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân.

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN ĐỒNG CHÍ ĐÀO THỊ LUNG VÀ BỐ ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ KIM OANH (06/04/2021 9:5)

Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên đồng chí đào thị lung và bố đồng chí trần thị kim oanh

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC THĂM HỎI ĐỘNG VIÊN BỐ ĐỒNG CHÍ PHÍ THỊ THANH (20/03/2021 13:24)

Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên bố đồng chí phí thị thanh