Chọn chủ đề con:

Các bé lớp Mẫu giáo lớn 2 tham gia chăm sóc cây tại vườn ươm của bé (16/04/2021 15:43)

Các bé lớp mẫu giáo lớn 2 tham gia chăm sóc cây tại vườn ươm của bé

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA (06/04/2021 21:40)

ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. giáo dục cho mọi người ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. đặc biệt là đối với rác thải nhựa,với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…) cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới.

CẢI TẠO VƯỜN RAU (24/02/2021 7:32)

Quy hoạch vườn rau chuẩn bị đón trẻ đến trường sau kì nghỉ dài

Đoàn thanh niên trường mầm non Kiều Mai tham gia biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua và Hội nghị tổng kết công tác Đảng phường Phúc Diễn năm 2020 (28/01/2021 9:20)

đoàn thanh niên trường mầm non kiều mai tham gia biểu diễn văn nghệ tại hội nghị tổng kết công tác thi đua và hội nghị tổng kết công tác đảng phường phúc diễn năm 2020

Khối mẫu giáo lớn tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kì I - năm học 2020 - 2021 (31/12/2020 15:49)

Khối mẫu giáo lớn tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kì i - năm học 2020 - 2021