Giờ hoạt động tạo hình của các bé lớp Nhà trẻ 2 (09/04/2021 11:43)

Hoạt động tạo hình giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các đối tượng cụ thể. giúp trẻ phát triển trí tuệ, tư duy, trí tưởng tượng, trí nhớ và khả năng khéo léo của đôi tay, tăng vốn kiến thức về thế giới quan. hoạt động tạo hình có vai trò rất lớn đối với sự nhận thức của trẻ, là con đường để giáo dục tình cảm - xã hội cho trẻ.

Hoạt động kiểm tra 25% giáo viên trong tháng 3! (17/03/2021 16:26)

Hoạt động kiểm tra 25% giáo viên trong tháng 3!

Hoạt động khám phá "Quả trứng" của các bạn nhỏ lớp mẫu giáo bé 1! (12/03/2021 16:46)

Hoạt động khám phá "quả trứng" của các bạn nhỏ lớp mẫu giáo bé 1!

Ngày đầu đi học trở lại của các bé trường mầm non Kiều Mai (02/03/2021 22:5)

Sau kì nghỉ dài để chống dịch và nghỉ tết. sáng nay, các bé trường mầm non kiều mai đã vui mừng khi được đi học trở lại.

Các bé trường mầm non Kiều Mai hứng thú tham gia trải nghiệm món ăn cung đình Huế. (29/01/2021 8:3)

Các bé trường mầm non kiều mai hứng thú tham gia trải nghiệm món ăn cung đình huế.