Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa b (24/04/2021 14:58)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm học kỳ II năm học 2020-2021