CHI BỘ 12 THAM GIA HỌC NGHỊ QUYẾT DO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TỔ CHỨC (26/04/2021 21:34)

Chi bộ 12 tham gia học nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Trong ngày 25/4 /2021 tại trung tâm văn hóa Phường Phúc Diễn đã diễn ra hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. 

     Tham gia hội nghị có đầy đủ đảng viên chi bộ 12. Sau khi được đồng chí phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông giảng bài các đồng chí đảng viên đã hiểu sâu sắc hơn về đường lối chủ trương của Đảng cũng như các điểm đổi mới trong văn kiện của đại hội lần XIII.

     Sau một ngày học tập nghiêm túc đồng chí giảng viên Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã đề cao tinh thần tham gia học của các đồng chí đảng viên trong phường. Đồng chí Bí thư đảng ủy đã lên ghi nhận những điều mà đồng chí giảng viên truyền tải cho đảng viên trong đảng bộ phường. Đồng chí bí thư cũng mong đồng chí giảng viên sẽ tiếp tục có những bài giảng hay cho đảng viên trong đảng bộ trong thời gian tới.

     Dưới đây là hình ảnh của buổi học nghị quyết: