Kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô khóa kín (28/04/2021 11:56)

Kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô khóa kín

Làm sao để thoát ra khỏi một chiếc xe ô tô bị khoá kín?

Mắc kẹt bên trong một chiếc xe ô tô là điều không ai mong muốn. Nhưng trong trường hợp bị kẹt ở trong xe thì mỗi người cần biết, đồng thời cũng cần hướng dẫn cho trẻ em biết cách để có thể thoát ra khỏi xe một cách an toàn nhanh chóng.

       Do đó, việc bản thân mỗi người cần nhận thức được cách thoát khi mt chiếc xe ô tô nếu chng may b khóa kín bên trong là kỹ năng cần được học hỏi, và truyền đạt lại cho mỗi đứa trẻ trong gia đình.

/ckfinder/userfiles/files/6%20k%E1%BB%B9%20n%C4%83ng%20gi%C3%BAp%20tr%E1%BA%BB%20tho%C3%A1t%20hi%E1%BB%83m%20khi%20b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%8F%20qu%C3%AAn%20tr%C3%AAn%20%C3%B4%20t%C3%B4%2C%20xe%20bu%C3%BDt%20-%20K%E1%BB%B9%20n%C4%83ng%20s%E1%BB%91ng%20-%20ANTV.mp3