Đồng dao: Đi cầu đi quán (17/04/2021 9:43)

Đồng dao: Đi cầu đi quán

Đồng dao "Đi cầu đi quán" giúp tái hiện lại cảnh "bu em đi chợ" thời xưa. Tuy nhiên, chỉ có cảnh và người thì khác...

Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con


Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu


Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà


Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp gài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối