Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2020 - 2021 (18/01/2021 22:8)

Chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm

        Để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe công tác, nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên đều được khám sức khỏe tổng hợp, làm một số các xét nghiệm cơ bản và siêu âm toàn bộ ổ bụng. 

        Sau đây là một số hình ảnh của buổi khám sức khỏe: