THU HOẠCH VƯỜN RAU - NIỀM VUI MỖI NGÀY (26/04/2021 21:7)

Chăm rau đến ngày thu hoạch thật ý nghĩa

Sau bao ngày chăm bón và mong ngóng được ăn những cây rau do chính mình chăm sóc. Từ khi rau được trồng và chăm sóc hàng ngày thì cây lớn dần lên tươi tốt. 

Tổ nuôi chăm sóc tưới nước hàng ngày cho rau mau lớn để được thu hoạch. Niềm vui mỗi ngày được thấy cây lớn nhanh và tới ngày thu hoạch. Đúng là ai trồng cây,chăm cây thì sẽ được thu hoạch.

Dưới đây là hình ảnh thu hoạch rau: