Sinh hoạt chi bộ 12 Tháng 5/2021 (04/05/2021 17:9)

Ngày 03/5/2021 Chi bộ 12 sinh hoạt theo định kỳ

     Chi bộ 12 trường mầm non Kiều Mai sinh hoạt thường kỳ tháng 5.

     Thành phần gồm có: Đ/c Nguyễn Việt Nga - Bí thư chi bộ cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong trường.

     Tại buổi họp đồng chí Nguyễn Việt Nga chủ trì cuộc họp triển khai những nội dung sau:

     - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 4: 100% các đ/c đảng viên tham gia buổi học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.

     - Nhận định công tác tháng 4.

     - Triển khai công tác tháng 5.

      + Triển khai kế hoạch phòng chống dịch covid.

      + Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ngày bầu cử

     - Mỗi đảng viên là một tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Một số hình ảnh tại buổi họp.