SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 3 NĂM 2021 (03/03/2021 16:21)

Ngày 03/3/2021 Chi bộ 12 tổ chức sinh hoạt tháng 03. Đồng chí Nguyễn Việt Nga - Bí thư chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3

Ngày 03/3/2021 Chi bộ 12 tổ chức sinh hoạt tháng 03. Đồng chí Nguyễn Việt Nga - Bí thư chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3. Cũng trong buổi sinh hoạt Chi bộ lần này đồng chí Nguyễn Việt Nga đã trao quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí: Trần Thị Minh Thắm. Mong rằng trong thời gian tới đồng chí Thắm tiếp tục cố gắng, khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, phát huy hơn nữa năng lực trong công tác và nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nội dung nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 của Chi bộ 12 trường mầm non Kiều Mai:

  • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường lớp học và đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.
  • Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.
  • Tiếp tục tổ chức các chuyên đề dạy
  • Tuyên truyền tốt với phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, thực hiện tốt 5K,…
  • Một số đồng chí trong cán bộ nguồn cố gắng phấn đấu …

Cuối buổi sinh hoạt 100% các đồng chí đảng viên nhất trí với nội dung trong buổi sinh hoạt.

 Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc họp: