H

Các bé lớp Mẫu giáo lớn 2 tham gia chăm sóc cây tại vườn ươm của bé (16/04/2021 15:43)

Các bé lớp Mẫu giáo lớn 2 tham gia chăm sóc cây tại vườn ươm của bé

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các bé lớp mẫu giáo lớn 2 rất hứng khởi khi đến trường, các bé được tham gia các hoạt động học, hoạt động vui chơi, lao động và các hoạt động tập yoga, nhảy dân vũ, thể dục nhịp điệu… Sau hoạt động học, các bé được tham gia hoạt động ngoài trời chăm sóc cây xanh, từ đó trẻ có được những kỹ năng lao động, chăm sóc cây, biết yêu quí và bảo vệ cây xanh, được thoải mái tinh thần sau những hoạt động học.

Thật thích thú, phấn khởi và kì diệu khi các bé được tự tay chăm sóc cây, tỉa lá, lau lá, tưới cây cho vườn thiên nhiên của trường mình. Qua các công việc đó giúp trẻ hiểu biết sự phát triển của thế giới thực vật, trẻ biết được ý nghĩa lợi ích của chúng, giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên và có trách nhiệm với thiên nhiên quanh ta.

 

Đây là những hình ảnh mà các bé tham gia lao động chăm sóc cây xanh sau những hoạt động học: