GIỜ HỌC TẠO HÌNH CỦA LỚP MGN3 (17/04/2021 9:57)

GIỜ HỌC TẠO HÌNH CỦA LỚP MGN3

     Nghệ thuật tạo hình không những giúp các bé phát triển sự sáng tạo mà còn rèn luyện cho bé sự khéo léo của bàn tay. Bằng các nguyên vật liệu đơn giản như màu nước, hồ dán, hạt bí khô, các bé lớp MGN3 đã tạo thành những bức tranh giỏ hoa rất đẹp.

     Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động.