Lớp MGL1 tập văn nghệ cho ngày hội thể thao năm học 2020-2021 (19/04/2021 11:2)

Lớp MGL1 tập văn nghệ cho ngày hội thể thao năm học 2020-2021

Tập văn nghệ cho ngày hội thể thao lớp MGL1

 Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, nhằm giúp trẻ phát triển các tố chất vận động nhanh, mạnh, bền bỉ, tính mạnh dạn tự tin, đoàn kết khi tham gia các hoạt động tập thể, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động tối đa sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữ gia đình nhà trường và xã hội cùng chăm lo giáo dục thể chất, tăng cường các điều kiện cơ hội cho trẻ vận động.

Tạo cho các bé có một sân chơi bổ ích, phát triển thể lực đáp ứng nhu cầu vận động, tạo điều kiện cho trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục thể chất, qua hoạt động chuẩn bị cho ngày hội thể thao này khuyến khích các trẻ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe tạo tinh thần thoải mái, nâng cao hiệu quả học tập đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và cộng đồng.

Để chuẩn bị cho ngày hội thể thao của toàn trường, lớp mẫu giáo lớn 1 luyện tập điệu nhảy cha cha cha sôi động, vui tươi và đầy hứng cho các con học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của các bé MGL1: