Hoạt động làm quen với văn học đồng dao: "Đi cầu đi quán" của lớp MGL1 (17/04/2021 8:8)

Hoạt động làm quen với văn học đồng dao: "Đi cầu đi quán" của lớp MGL1

          Hoạt động làm quen với văn học đồng dao: "Đi cầu đi quán" của lớp MGL1

Mang đồng dao đến với trẻ mầm non với mục đích duy trì việc đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào trường mầm non. Đem đến cho trẻ mầm non nhiều ấn tượng về quê hương Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, và đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hoạt động này là một hình thức vui chơi ca hát sinh động, trẻ vừa chơi vừa học. Đây là dịp để giáo dục trẻ mầm non những đồng dao được cha ông ta để lại, đức kết từ bao đời nay của dân tộc. 

         Hôm nay ngày 16/4/2021, lớp MGL1 tổ chức chuyên đề: “Dạy trẻ đọc bài đồng dao đi cầu đi quán”. Thông qua hoạt động này cô giáo lồng ghép cho tham quan hội chợ quê để giúp trẻ thêm gần gũi quay lại về thời ngày xưa.

      Dưới đây là một số hình ảnh của các bé lớp lớn1: