Hoạt động kiểm tra 25% giáo viên trong tháng 3! (17/03/2021 16:26)

Hoạt động kiểm tra 25% giáo viên trong tháng 3!

     Theo kế hoạch của nhà trường trong tháng 3 sẽ kiểm tra 25% các đồng chí giáo viên: Trần Thị Kim Oanh, Đào Thị Lung, Vũ Hải Yên, Trần Minh Thắm để kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục của các giáo viên. Đồng chí Nguyễn Việt Nga - hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng nhà trường đã dự giờ kiểm tra và đánh giá các hoạt động đều đạt loại giỏi. Các tiết học đều được chuẩn bị chu đáo, sáng tạo, giáo viên tự tin và dạy đúng phương pháp, trẻ rất hứng thú tham gia hoạt động. Với mỗi tiết dạy trẻ đều được trải nghiệm những hoạt động khác nhau vì vậy trẻ rất tích cực tham gia hoạt động với cô.

       Dưới đây là một số hình ảnh thanh tra của giáo viên: