Giờ hoạt động tạo hình của các bé lớp Nhà trẻ 2 (09/04/2021 11:43)

Hoạt động tạo hình giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các đối tượng cụ thể. Giúp trẻ phát triển trí tuệ, tư duy, trí tưởng tượng, trí nhớ và khả năng khéo léo của đôi tay, tăng vốn kiến thức về thế giới quan. Hoạt [...]